آقای احمد نظری::مدیر فنی

آقای احمد نظری در سال 1382 پا به عرصه صنعت آسانسور و پله برقی نهاد. او در تهران با راهنمایی های آقای حمید نظری مشغول به فعالیت شد.

وی با گذراندن دوره های مختلف یادگیری آسانسور و پله برقی به صورت حرفه ای مشغول به کار شد. لازم به ذکر است که ایشان با شرکت ها و مهندسین مختلف همکاری نموده و پروژه های بزرگی را راه اندازی کردند.