آقای حمید نظری::مدیر فروش

آقای حمید نظری در سال 1378 دوره یادگیری آسانسور و پله برقی را در تهران آغاز نمود و سپس به مدت 10 سال بصورت حرفه ای در شهر تهران در این حوزه مشغول به کار گردید. وی در این مدت با بسیاری از شرکت های بنام و معتبر در سطح کشور همکاری نموده و در این راستا تجارب گرانبهایی کسب نمود.