آقای حامد نظری::مدیر عامل

آقای حامدنظری در سال 1387 شروع به کسب تجربه و همکاری نمود. وی به مدت 2 سال در تهران در زمینه آسانسور و پله برقی به همکاری با برخی از بهترین شرکت های فعال در این عرصه پرداخت. ایشان بعد از 2 سال به همراه آقایان حمید و احمد نظری شرکت آسانسور و پله برقی پیشگامان افق قرن را در شهر قم تاسیس و تجربیات خود را به همراه یکدیگر برای پیشبرد اهداف خود به اشتراک گذاشتند.

آقای حامد نظری علاوه بر سمت مدیرعاملی شرکت، خود در تمام مراحل نصب و راه اندازی آسانسور و پله برقی مشارکت مستقیم دارند.