چاله آسانسور چیست ؟ چاهک آسانسور چیست ؟ طریقه درست کردن چاله و چاهک چگونه است ؟

چاه آسانسور

فضایی است که ریل و برخی از تجهیزات آسانسور در آن نصب می شوند و کابین و وزنه تعادل در این مکان حرکت می کنند بطوریکه این چاه با دیواره ها، دیواره های اضطراری، دربهای طبقات و دربها محصور می شود.