این شرکت با شرکت های ساختمانی و انبوه از قبیل قصر، اوج، پروژه های سپاه پاسداران و ... همکاری نموده است که در ادامه به معرفی برخی از آنها می پردازیم:

مجتمع های قصر:

شرکت پیشگامان افق قرن آسانسور های مجتمعات قصر2، قصر3، قصر4، قصر5، قصر6 را اجرا و تحویل نموده است و در حال حاضر پروژه مجتمع قصر7 را در دست اجرا دارد.

آسانسورهای این مجتمع ها دوبلکس، هوشمند، مجهز به سیستم های ایمنی و نجات اضطراری و 3VF می باشند.