این شرکت با شرکت های ساختمانی و انبوه از قبیل قصر، اوج، پروژه های سپاه پاسداران و ... همکاری نموده است که در ادامه به معرفی برخی از آنها می پردازیم:

مجتمع های قصر:

شرکت پیشگامان افق قرن آسانسور های قصر2،3،4،5 و 6 اجرا و تحویل نموده است و در حال حاضر قصر7 را در دست اجرا دارد.

آسانسورهای این مجتمع ها دوبلکس، هوشمند، مجهز به سیستم های ایمنی و نجات اضطراری و 3VF می باشند.

مجتمع اوج:

بخشی از آسانسورهای پروژه اوج گرلس بوده که حرکت بسیار نرم و سرعت بالاتر را دارا می باشد. این سیستم ها به صورت نیم پک نصب شده و بسیار با کیفیت تحویل شده بطوری که میزان خرابی بسیار کمی دارد.

سپاه پاسداران:

شرکت پیشگامان افق قرن با سازمان هایی از قبیل سپاه پاسداران نیز همکاری های پی در پی و متعددی داشته و تمامی پروژه ها بطور کامل و به نحو احسن انجام گردیده است.